"Вятка в пространстве иконы"

There are no translations available

На фото: И.Н. Шуршаков с группой казаков Вятки на съезде иконописцев.